Noorteprojektide konkurss – 2021

Noorteprojektide konkursi 2021 teema:

 «Aktiivsed ja arendavad noorsootöö tegevused»

 Eesmärk:

 – pakkuda noortele, õpilasesindustele ning erinevatele asutustele ja organisatsioonidele, kelle tegevus on suunatud noortele, võimalusi saada rahalist toetust noorsootöö tegevuste läbiviimiseks.

Prioriteedid:

 – aktiivsete mängude ja võistluste läbiviimine vabas õhus;

– koolitused;

– meistriklassid.

Toetust eraldatakse noorsootöö tegevuste läbiviimiseks kuni 350 eurot.

Projektide teostamise periood: alates 15.11.2021 kuni 22.12.2021 a.

 Tingimused:

  • Projektitaotluste esitamine toimub alates 01.11.2021 kuni 10.11.2021 a.
  • Viimane projektitaotluse esitamise aeg on 10. november kell 17.00.
  • Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud ning edastatakse hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks e-posti aadressile noorteprojektid@noortek.ee. Paberkandjal võib taotlusi Narva Noortekeskusse esitada 01.11.2021 kuni 10.11.2021 a. kell 10.00-16.00.
  • Taotluse saab esitada nii eesti kui ka vene keeles.
  • Konkursiga ei toetata vahendite ja tehnika soetamist ja töötasu.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • taotluse vorm koos projekti kirjeldusega Lisa 1
  • eelarve Lisa 2

Komisjon teeb otsuse projektitoetuste kohta hiljemalt 15.11.2021 a.