Noorteprojektide konkurss – 2022

Noorteprojektide konkursi 2022 teema:

«Aktiivsed ja arendavad noorsootöö tegevused suveperioodil»

 Eesmärk:

– pakkuda noortele, õpilasesindustele ning erinevatele asutustele ja organisatsioonidele, kelle
tegevus on suunatud noortele, võimalust saada rahalist toetust noorsootöö tegevuste
läbiviimiseks.

Prioriteedid:

– aktiivsete mängude ja võistluste läbiviimine vabas õhus;
– koolitused;
– meistriklassid.

Toetust eraldatakse noorsootöö tegevuste läbiviimiseks kuni 350 eurot.

Projektide teostamise periood: alates 01.06.2022 kuni 31.08.2022 a.

 Tingimused:

– Projektitaotluste esitamine toimub alates 13.05.2022 kuni 27.05.2022 a.
– Viimane projektitaotluse esitamise aeg on 27. mai kell 17.00.
– Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud ning edastatakse hiljemalt taotluste
esitamise tähtajaks e-posti aadressile noorteprojektid@noortek.ee . Paberkandjal võib
taotlusi Narva Noortekeskusse esitada tööpäeviti 13.05.2022 kuni 27.05.2022 a. kell
10.00-16.00.
– Taotluse saab esitada nii eesti kui ka vene keeles.
– Konkursiga ei toetata vahendite ja tehnika soetamist ja töötasu.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

Komisjon teeb otsuse projektitoetuste kohta hiljemalt 31.05.2022 a.