Dokumendid

Alates 1. aprillist 2024 tagatakse juurdepääs Narva Noortekeskuse registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, Narva linna dokumendiregistri avaliku vaate kaudu. Narva Noortekeskuse dokumentide otsimiseks tuleb otsinguväljas “Üksus” valida asutuse nimetuse. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Link