Info

Kogemus töömalevate korraldamises ja läbiviimises on Narva Noortekeskusel juba alates 2003. aastast. Narva Noortekeskusse pöörduvad tihti 13–16 aastased noored sooviga leida suveks tööd.

Noored tahavad olla kasulikud oma perele ja linnale ning õppida teenima omale taskuraha. Noored peavad oskama väärtustada oma ning teiste inimeste, eriti vanemate, tööd. Väga oluline on osata säilitada oma kodulinna ning loodust puhtana. Töömalevas osalemine on hea eeskuju ning kogemus, et saada neid oskusi. Oluline on ka see, et noored teaksid kuidas ja kuhu õigesti raha kulutada. Osaledes malevatöös saavad noored vajalikud oskusi ja teadmisi, mis on kasulikud nende tulevikus elus. Narvas on väga palju noori, kes soovivad suvel tööd teha. Sellel põhjusel korraldatakse õpilasmalevasse pääsemiseks konkurss. Antud projekt on väga oluline. Saadud toetus aitab tagada malevasuve kvaliteetset läbiviimist, aitab korraldada huvitava ja kasuliku vaba aja sisustamist päeva teises pooles.Malevate osalejad omandavad töökogemust, töökasvatust, tööarmastust. Noored saavad teadmisi tööseadusandluses ning karjäärplaneerimise valdkonnas, võimalusi raha teenida, saavad esimest töökogemust ja oskusi teha meeskonnatööd. Veedavad suve kasumiga.

Töömaleva eesmärk:

 • noorte töökasvatus
 • harjutada noortel tööarmastust
 • koolitada noori tööseadusandluses ja karjäärplaneerimise valdkonnas
 • anda noortele võimalust raha teenida
 • anda noortele esimest töökogemust
 • noorte olukorra tööturul parendamine
 • tööandjate noorte vastu huvi äratamine
 • kasulik suve veetmine
 • patriootilise tunde tekitamine linna vastu

Malevas osalemise kaudu on noorel võimalik:

 • saada esimene lepinguline töökogemus;
 • tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega;
 • osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel;
 • külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone;
 • sisustada oma vaba aega ennast arendavate tegevustega.