Info

Töömaleva põhieesmärgiks on noorte olukorra parendamine tööturul kasutades noorte meetodeid. Noorte töövalmiduse suurendamine. Tööharidus on suunatud õpilaste moraalse töösse suhtumise kujundamisele. Töömaleva programmi raames Narva Noortekeskus korraldab suvelised töömalevad, infomessi « Orientiir», samuti Narva linna koolides töötavad õpilaste firmad, mis soodustavad noorte ettevõtlikuse arendamisele.

Töömalev on üks meetod tööhariduse kasvatamisest. Töömalev- see on noorte projekt, kus täindavalt tervise arendamisele ja puhkusele noortele pakutatakse võimalus arendada töö oskusi . Töömalevates noored saavad esimest töökogemust ; palka, mis on määratud vastavalt seadusele, ja samuti võtavad osa loengutest teemal « Töö õigusaktid », spordipäevast, ekskursioonidest ja teistest huvitavatest üritustest.

Alates 2003. aastast Narva Noortekeskus korraldab Narvas töömalevad. Töömalevate osalejad saavad olla
noored vanuses 13-16 aastat vana. Töömaleva koordinaatorid ja liidrid on noored vanuses 18-26, kes on läbinud kvalifikatsiooni « Liider koolis » ja kellel on olemas tunnistus «Laagri kasvataja»


Töömalevate eesmärk :
• Uute tööoskuste omandamine
• Kaaslaste suhtlemine
• Võimalus noortele teenier taskuraha
• Vaba aja veetmine koolivaheaja jooksul
• Konsulteerimine tööseaduses


Töömalevate põhivaldkonnaks on inna parendamine, sealhulgas koolide ja lasteaedade territooriumid (haljastus, juhusliku prügi koristamine, töövahendite korrastamine, territooriumi parendamine.