Info

Narva Noorteparlament on ühiskondlik-initsiatiivne noorte organisatsioon, mis tegeleb Narva linna noorte probleemide analüüsi-ja lahendamisega. Samuti toetada ja rakendada noorsooprojekte, mille eesmärk on töö, puhkuse ja hariduse korraldamine. Noorteparlament on Eesti vanim organisatsioon, mis loodi 11 juunil 1999 aastal. Narva Noorteparlamendi peamised kohustused ja eesmärgid:

¤ anda noortele võimalusi osaleda aktiivselt linna tegevustes Narva Noortekeskuse, Narva linnavalitsuse ja Eesti Vabariigi kaasabil;
¤ pakkuma abi noortele ja linna probleemide lahendamisel Linnavalitsuse tasemel;
¤ tegema koostööd ja infovahetust Õpilasomavalitsustega;
¤ tegema koostööd Narva Noortekeskusega ja teiste noorteorganisatsioonidega;
¤ alustama omal initsiatiivil projekte, mis aitavad kaasa noorte tegevustele ja aitab kaasa noorte oma projektidele.

Noorte poliitilise tegevuse toetamiseks ja edendamiseks Narva Noorteparlament:

¤ teeb informatsiooni nii linlastele kui ka linna noortele kättesaadavaks, seejuures ka kohaliku meedia abil;
¤ edastab informatsiooni oma tegevusestest linna asutustesse ja organisatsioonidesse; seejuures ka kohaliku meedia abil;
¤ toetab noori nende organisatsioonide loomisel ja tegevusel;
¤ toetab noorte initsiatiiv pakkumisi;
¤ arendab riigisiseseid ja riigi vahelisi suhteid ja koostööd.

Kes on Narva Noorteparlamendi liikmed? On need inimesed, kes tahavad
muuta oma linna elu paremaks.

Kui sa oled aktiivne, siis ootame sind.

#narvanoorteparlament #olemekoos