Info

Narva Noortekeskuses avatud noortekeskuse nimi on „EXIT“. Avatud noortekeskus on loodud noortele, noorte gruppidele, noorte ühendustele, noorsootöötajatele ja noorsootööga seotud inimestele. Avatud noortekeskus “EXIT” on avatud kõikidele noortele vanuses 7-26 a. Noori koheldatakse võrdselt, kedagi ei diskrimineerita rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude teiste asjaolude tõttu. See on koht, kus kasutatakse avatud noorsootöö meetodit, kuhu võib tulla iga noor ning veeta oma vaba aega kasuga. Avatud noortekeskus toetab noore omalgatust, koostöös noortega loob võimalusi huvitavaks ja arendavaks tegevuseks. „EXIT“is on võimalik mängida erinevaid lauamänge, joonistada, lugeda raamatuid (meil on väike raamatukogu), kasutada arvuteid, Xbox, PS, darts, lauajalgpalli, laua jäähokki. Avatud noortekeskuses on võimalus korraldada temaatilisi üritusi ja osaleda erinevatel korraldatud üritustel, seminaridel, infotundidel ja teistel tegevustel. On võimalus saada abi kodutöö valmistamisel ja projekti kirjutamisel. Koolivaheajal meie korraldame eriprogramme „EXIT“külastajate jaoks. „EXIT“on koht, kus kasutatakse mobiilse noorsootöö meetodit. Narva Noortekeskuse territooriumil on suur spordiplats, kus külastajad saavad erinevaid mänge mängida (pallid ja teised vahendid on osaliselt noortekekuses olemas). Meil on olemas 2 suurt betoonist tenniselauda, 3 male-kabe lauda, 2 korvpallikonstruktsiooni (kasutame aprillist-oktoobrini).
LAHTIOLEKUAEG:

Teisipäev – Reede 15:00-19:00

Laupäev 13:00-17:00