Noorteprojektide konkurss – 2024

Noorteprojektide konkurss – 2024

Noorteprojektide konkursi 2024 teema:
«Aktiivsed tegevused suve koolivaheajal»

Eesmärk:
– pakkuda noortele ja õpilasesindustele võimalust saada rahalist toetust noorsootöö tegevuste
läbiviimiseks.

Prioriteedid:
– aktiivsete mängude ja võistluste läbiviimine;
– koolitused;
– üritused;
– meistriklassid.

Toetust eraldatakse noorsootöö tegevuste läbiviimiseks kuni 350 eurot.

Projektide teostamise periood:
– alates 01.06 kuni 31.08.2024 a.

Tingimused:
– Projektitaotluste esitamine toimub alates 02.05.2024 kuni 17.05.2024 a.
– Viimane projektitaotluse esitamise aeg on 17. mai kell 17.00.
– Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud ning edastatakse hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks
e-posti aadressile noorteprojektid@noortek.ee. Paberkandjal võib taotlusi Narva Noortekeskusse
esitada tööpäeviti alates 02.05.2024 kuni 17.05.2024 a. kell 15.00-17.00.
– Taotluse saab esitada nii eesti kui ka vene keeles.
– Konkursiga ei toetata vahendite ja tehnika/vahendite soetamist ja töötasu.
Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
1) taotluse vorm koos projekti kirjeldusega (Lisa 1),

2) eelarve (Lisa 2).

Komisjon teeb otsuse projektitoetuste kohta hiljemalt 27.05.2024.a.