Osalejatele

Ankeetide vastuvõtt.
Narva Noortekeskus korraldab 2024. a. suvel töömalevad, kus osalevad 13 – 16 aastased noored. Peamised malevas tehtavad tööd on koristamis-, haljastus-, heakorra- ja abitööd. Malevasse pääsenud noortega sõlmitakse tööleping. Maleva tööpäeva pikkus on 4 tundi ning 4 tundi kohustuslik päevakava.

Malevavahetused aastal 2024:

15.07 – 26.07.2024 – I vahetus
05.08 – 16.08.2024 – II vahetus

Ankeetide vastuvõtt ja interjuu toimub Narva Noortekeskus alates 2.04 kuni 13.04:
T-R 15.00-19.00
L 13.00-17.00
NB! Kui Sa oled 17+ aastane, ei saa osaleda töömalevas!
NB! Kaks korda osalemine on võimatu!

Töömalevas osalemiseks on vaja:

1. Täiendada ankeeti (ankeet peab olema täidetud koos fotoga).
Narva Noortekeskuse töömalevas saab osaleda vaid Narva linna sissekirjutusega noor – palun uuri enne registreerimist, kas Sa oled ikka linna sisse kirjutatud.
Kontrollige, kas ankeet on loetavalt täidetud (tekst peab olema loetav!)
Ankeeti, mis on täidetud valesti, mittetäielikult või mitteloetav, EI VÕETA VASTU
Lahter klassiõpetaja rekomendatsiooniga peaks kindlasti olema täidetud. Ära unusta õpetaja andmed jätta (ees – ja perekonnanimi, tel., e-mail)
2. Tooge ankeet isiklikult noortekeskusesse (TÄHELEPANU! Vanemad ja teised pereliikmed ei saa seda teie eest teha!)
3. Läbida intervjuu.

Töömalevasse pääsemine toimub loterii alusel.
Elektroonilisi ankeeti EI VÕETA VASTU!

Ankeet siin