Osalejatele

Narva noortekeskus korraldab suvel 2021 töömalevad, milles osalevad 13-16 aastalised
noored.Töömalevad on korraldatud projekti raames, mis koosnevad 10 inimesest ja ühest liidrist.
Töömalevad osalevad linna heakorrastamises

Töö töömalevates toimub järgneval perioodil :
1 vahetus

2 vahetus

Ankeetide vastuvõtt toimub elektrooniliselt alates 5 aprillist kuni 16. Aprillini

Iga noor osaleb individuaalses intervjuus
!!!! Palume sind tähelepanelikult tutvuda ankeedi regelte vastuvõtmisega
• Töömalevad – noortele vanuses13 -16. Kui oled 17 aastaline , siis sa ei saa osaleda
töömalevates. 13 aastat peab olema
• Töömalevas töötamiseks peab olema 13 aastane
• Kaks korda osaleda töömalevates on keelatud
• Elukohaks peab olema registreeritud Narva linn
 Teie avalduse õigeaegseks konkursile esitamiseks peate seda tegema:
• Täita ankeeti
•  Anna teada oma konkreetsed andmed
• Ankeedi estaminet koos oma fotoga
• Pööra tähelepanu lahtrile « Kooli soovitus ».
• Palun märkige kindlasti klassijuhataja kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, e-post, kontakttelefon.
 Saatke ankeeti aadressil malevad@noortek.ee

• Läbida intervjuu
Kui sinu ankeet täidetud õigesti, siis me saadame sulle kirja e-posti teel intervjuu lingi,
kuupäeva ja aega. Pärast intervjuu me saadame sulle e-kirja kus on kirjutatud sinu number
loterii osalemiseks