Laagrikasvatajatele

Otsime 2024. aasta malevarühmadesse suveks uusi rühmajuhte.

Malevavahetused aastal 2024:

15.07 – 26.07.2024 – I vahetus
05.08 – 16.08.2024 – II vahetus

Sina sobid rühmajuhiks kui:
– sul on keskharidus;
– sul on kvalifikatsioon tõendatud noorsootöötaja täis- või osakutse tasemel 4 või 6 tunnistusega;
– oled huvitatud noortega töötamisest;
– oled valmis olema noorte juht ja eeskuju.
Narva töömaleva rühmajuht on:
– iseloomult ennastkehtestav, toetav, rõõmsameelne, otustus-, algatus- ja
vastutusvõimeline.
– malevanoore esmane kontaktisik. Tema jagab infot rühma ja sellega seonduva kohta.
– vahelüliks erinevate osapoolte vahel (noored, tööandja, korraldusmeeskond ja
lapsevanemad)
– rühma eestvedaja, kes kindlustab rühmas olles malevlaste heakorra, turvalisuse ja
sisustab malevlaste vaba aja ühistegevustega.
– keskharidusega ja läbinud laagrikasvataja (või juhataja) eksami, sealjuures
esmaabikoolituse.
Rühmajuhid valmistavad rühma ette (rühma komplekteerimine, ühistegevuste planeerimine),
juhivad malevarühma toimimist (ühistegevuste läbiviimine, noorte toetamine ja suunamine,
dokumentatsioon jms) ning osalevad üritustel malevasuve vältel.