Laagrikasvatajatele

Narva Noortekeskuse tiim otsib tööle töömalevatesse liidreid

Narva Noortekeskus pakub tööd noortele vanuses 18- 26, kellel on omandatud keskharidus ja on
olemas tunnistus «laagri kasvataja» 2021. suvel
 Oma poolt pakkume :
Suve veetmine kasuga
• Juhtkonna kogemus noorte töömalevates 

Nõuded liidritele :
• Kommunikatsiooni oskus
• Suhtlemisoskus
• Soov töötada noortega
• Vastutustundeline
• Aktiivsus
• Loovtöö mõtlemine
• Korraldamisoskus