Keskusest

Me oleme kohaliku omavalitsuse asutus, mis asutati 1998. a veebruaris eesmärgiga  luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond vaba aja sisustamiseks.


Me pakkume:
• Info- ja nõustamisteenistus
• Avatud noortekeskus “EXIT”, mille töös kasutatakse avatud noorsootöö
meetodit
• Noorte televisioon
• Narva Noorteparlament
• Igaaastased töömalevad
• Tegevused erinevate projektide raames
• Kunstiring
• Helistuudio ja muusikatuba
• Meistriklassid
• Tasuta rentimise võimalused noorte jaoks
• E-noorsootöö
• Intellektuaal klubi võimaluste kasutamine

Narva Noortekeskus on ligipääsetav ka erivajadustega/puudega noortele.
Oleme loodud linna noortele, noorte gruppidele, noorte ühendustele, noorsootöötajatele ja noorsootööga seotud inimestele.