Eelmisel nädalal oli meil projekt “Noortepõlv ilma stressita”.
Projekti käigus toimusid osalejatel erinevaid kohtumisi ja loenguid huvitavate vaimse tervise valdkonna spetsialistidega. Noored said teada, mis on vaimne tervis ja miks see on iga inimese jaoks oluline, õpiti tundma emotsioone ja kuidas neid ära tunda. Kuidas leida harmoonia endas ja kuidas aidata inimesi enda ümber. Said teada erinevatest organisatsioonidest, kust saab leida abi ja tuge.
Projekti käigus  kuulanud osalejad mitte ainult loenguid, vaid osalesid aktiivselt ka praktilistes ülesannetes, kus said omandatud teadmisi kasutada.

Vaimse tervise projekt oli edukas ja saavutas oma eesmärgid. Oluline on jätkata tööd selles suunas, et hoida vaimse tervise vallas kõrget teadlikkust ja abi.

Noorte omaalgatuste toetamine aastatel 2023-2024 on osa Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilisest partnerlusest. Noorte omaalgatuste projektikonkurss „Ideepuhur“ viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt