Showing: 3 RESULTS
Malev

Ankeetide vastuvõtt

2023 a. suvel Narva Noortekeskus korraldab töömalevad. Peamised malevas tehtavad tööd on koristamis-, haljastus-, heakorra- …