Noorteprojektide konkurss – 2023

Noorteprojektide konkurss – 2023

Noorteprojektide konkursi 2023 teema:
«Aktiivsed tegevused koolivaheajal»

Eesmärk:
– pakkuda noortele, õpilasesindustele ning erinevatele asutustele ja organisatsioonidele, kelle
tegevus on suunatud noortele, võimalust saada rahalist toetust noorsootöö tegevuste
läbiviimiseks.

Prioriteedid:
– aktiivsete mängude ja võistluste läbiviimine;
– koolitused;
– üritused;
– meistriklassid.

Toetust eraldatakse noorsootöö tegevuste läbiviimiseks kuni 350 eurot.

Projektide teostamise periood:
– alates 27.02 kuni 05.03.2023 a.
– alates 24.04 kuni 30.04.2023 a.

Tingimused:
– Projektitaotluste esitamine toimub alates 26.01 kuni 14.02.2023 a.
– Viimane projektitaotluse esitamise aeg on 14. veebruar kell 17.00.
– Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud ning edastatakse hiljemalt taotluste
esitamise tähtajaks e-posti aadressile noorteprojektid@noortek.ee . Paberkandjal võib
taotlusi Narva Noortekeskusse esitada tööpäeviti alates 26.01.2023 kuni 14.02.2023 a.
kell 10.00-16.00.
– Taotluse saab esitada nii eesti kui ka vene keeles.
– Konkursiga ei toetata vahendite ja tehnika soetamist ja töötasu.
Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
1) taotluse vorm koos projekti kirjeldusega (Lisa 1),
2) eelarve (Lisa 2).

Komisjon teeb otsuse projektitoetuste kohta hiljemalt 21.02.2023 a.