Noorte projektide konkurss – 2021
Pakume noortele, õpilasesindustele ning erinevatele asutustele ja organisatsioonidele, kelle tegevus on suunatud noortele, võimalust saada rahalist toetust noorsootöö tegevuste läbiviimiseks.
Projektide teostamise periood: alates 15.11.2021 kuni 22.12.2021 a.
Täpsem info on leitav Narva Noortekeskuse kodulehelt https://noortek.ee/noorteprojektide-konkurss-2021/.
Küsimusi saab esitada e-posti teel – noorteprojektid@noortek.ee.