11. – 15. märtsini toimub NARGis õpilasvarjunädal, kus põhikoolilõpetajal on võimalus üheks päevaks gümnasistile õpilasvarjuks tulla. Üheskoos käiakse tundides, tutvutakse õppekorralduse ja koolimajaga. Kõik ikka selleks, et tulevane sisseastuja saaks hea ettekujutuse õppetööst ja koolielust NARGis.

Koolipäev kestab kl 8.30-13.30.

Registreerumine on avatud ajavahemikus 20. veebruarist kuni 4. märtsini.

Registreeri end siin.

Ära unusta teavitada ka enda kooli läbi õppeinfosüsteemi eKool Narva Gümnaasiumi õpilasvarjupäeval osalemisest.

Ole kiire, sest kohtade arv on piiratud!

Link