Showing: 5 RESULTS
Malev

Tähelepanu! Info töömaleva 2023 osalejate jaoks. Aiavahemikul 08.05 – 19.05 me võtame ühendust töömaleva osaleja …

Malev

Ankeetide vastuvõtt

2023 a. suvel Narva Noortekeskus korraldab töömalevad. Peamised malevas tehtavad tööd on koristamis-, haljastus-, heakorra- …

Uncategorized

Malevad 2022

2022 aasta suvel Narva Noortekeskus korraldab  töömalevad. Peamised malevas tehtavad tööd on kergemad koristamis-, haljastus-, …